De kweker

Jan v/d Berg is in het voorjaar van 1959 voor zichzelf begonnen op een stukje grond van zijn vader. Hij is begonnen met vroege aardappelen en augurken. De augurken brachten dat jaar goed geld op zodat hij in 1960 een eigen stukje grond kon kopen en er 700 m² kas op kon bouwen. In de kas werden snijbonen en tomaten geteeld en op de koude grond allerlei andere soorten groenten.

Een jaar later werd er weer 700m² kas bijgebouwd en werden er in de kas ook sla en komkommers geteeld. Intussen kwam er steeds een stukje kas bij en werd er verwarming aangelegd.

Jan bracht zelf alles naar de veiling in Ter Aar met de schuit. Toen de Ter Aarse veiling gesloten werd ging alles naar de Leidse veiling. Dat kon niet meer met de schuit en dat werd door een centraal vervoerder gedaan. Na een paar jaar stopte de groentevervoerder omdat er geen groentetelers meer in de buurt waren. De meeste kwekers waren naar de bloemen overgeschakeld. Goede raad was duur en er zat niets anders op dan ook maar over te schakelen naar de bloemen. Dat werden rozen.

Ook de rozen bracht Jan zelf weer naar de veiling, maar nu met de auto, in Aalsmeer. Intussen wilden we wel weer uitbreiden maar we hadden geen grond meer. En zijn we naar een andere locatie op zoek gegaan. Zo zijn we in 1978 in de Noordoostpolder terechtgekomen.

Hier hebben we 10.000 m² nieuwe kas gebouwd voor de rozenteelt. Echter in 5 jaar tijd moest er al 3 keer nieuwe rozen gepoot worden. Na onderzoek kwam eruit dat er onder de kas een ondergrondse rivier loopt die de rozenstruiken aantaste. Om verder te kunnen telen moest er een gewas gekozen worden dat niet in de grond hoefde te staan. Rozen op substraat bestonden toen nog niet.

Er is toen gekozen voor potplanten, de Hedera helix in een 13 cm pot. De hele kas is toen omgeschakeld. En er kwam een eigen vrachtwagen voor het vervoer van de planten naar de veiling. Ondertussen was ook Carlo in het bedrijf gekomen. In 1991 is er 6.000 m² kas bijgebouwd en een grote schuur voor de vermeerdering van de planten. In 1997 hebben we het bedrijf van de buurman van 10.000 m² erbij gekocht. Na een grondige opruim- en verbouwperiode van ruim een half jaar worden hier nu 19 cm hangpotten geteeld.

De Hedera’s worden iedere dag naar 3 veilingen gebracht. Vanwaar ze de hele wereld overgaan.